Listování
od 

Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni / Cílek, Václav, Hercman, H., Tulis, J., Žák, K. -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov -- s. 69-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni / Cílek, Václav, Hercmann, H., Tulis, J., Žák, Karel -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 18-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nerostné suroviny RVHP / Pácal, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 4 (1988), s. 226-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku / Hošek, Jan, Pokorný, Petr, Prach, Jindřich, Šída, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981 / Rybová, Miriam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v Javoříčském krasu / Vaněk, Miroslav -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 32 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v jeskyni Výpustek / Cihlář, Jiří, Cihlář, Zdeněk -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra) / Tůma, Stanislav -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasovém území Na Pomezí / Kubalák, Petr, Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové observatoře GPS Sněžka (SNEZ) a Biskupská kupa (BISK)
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Tomanová-Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XV, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno / Kirchner, Karel, 1951-, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15 (2008), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc / Kirchner, Karel, Nehyba, Slavomír, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 15, č. listopad (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32 / Jankovská, Vlasta, 1942-, Lisá, Lenka, Zapletalová, Dana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2003), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně / Jankovská, Vlasta, Lisá, Lenka, Zapletalová, D. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, - (2004), s. 7-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ