Listování
od 

Texture and structure analysis of metagabbro by neutron diffraction / Dlouhá, M., Kalvoda, L., Krůželová, M., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Journal of Physics: Conference Series -- ISSN 1742-6588 -- Roč. 340, č. 1 (2012)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Kuznecov, J. I., Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Smirnov, Jurij P., Ullemeyer, Klaus -- In: Fizika Zemli -- ISSN 0002-3337 -- No. 1 (2000), p. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola Superdeep Borehole SG-3 at high pressures / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Ullemeyer, K. -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 37, č. 1 (2001), s. 37-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Texture effects in powder diffraction and their correction by simple empirical functions / Valvoda, V. -- In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction -- ISBN 0-19-850189-7 -- s. 520-531
Zdroj: ČGS (UNM)
Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke / Kožušníková, Alena, Pěgřimočová, J. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 125-131
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The texture of silver-rich minerals on Pošepný vein by Vrančice near Příbram
Textures and elastic anisotropies of amphibolites from the Kola borehole / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Ullemeyer, K. -- In: Proceedings of the Twelfth international conference on textures of material (ICOTOM-12). 2 -- s. 1587-1592
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
Textures of mineralized rare-metal granites as a tool for exploration / Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia) / Hoffmann, Uwe, Opluštil, Stanislav, Rapprich, Vladislav -- In: VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky: Abstracts and excursion guide -- ISBN 80-239-6435-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia) / Hoffmann, Uwe, Opluštil, Stanislav, 1962-, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Vol. 2 (2007), p. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Textures of rare-metal granites as exploration tool / Müller, Axel, Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: 31st International Geological Congress: abstracts Volume -- ISBN s. [1] -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Texturní a chemický vývoj frakcionovaného granitového systému: peň Podlesí, Česká republika
Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky / Staněk, Josef -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví / Zimák, Jiří -- In: Struktury a textury minerálů -- ISBN 80-7075-178-9 -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 32 (1993), s. 71-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu / Fiala, František -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 42 (1987), s. 9-40, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury v sedimentech jeskyně Tereza / Marvánek, Ondřej -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Textury v sedimentech jeskyně Tereza / Marvánek, Ondřej -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií. / Janeček, Petr -- In: Národopisná revue -- ISSN 0862-8351 -- Roč. 19, č. 4 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM