Listování
od 

ČSN EN 993-12 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 12:Stanovení žárovzdornosti / Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F., Velfl, B., Vitušková, M. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání) / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání) / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační. Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků / Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F., Velfl, B., Vitušková, M. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990) / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987) / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 12475-1 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část l: Hlinitokřemičité výrobky / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 12475-2 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 ; ; zbytkového uhlíku / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 12475-3 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 ; ; až 30 ; ; zbytkového uhlíku / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky / Korsa, B., Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Muller, P., Novotný, M., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F. -- Praha : Český normalizační institut, 1999
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek / Kotora, J., Krupičková, A., Kunc, J., Kutzendorfer, J., Lvová, H., Stoklasa, Jaroslav, Ševčík, F., Tomšů, F., Velfl, B., Vitušková, M. -- Praha : Český normalizační institut, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
DAAAM International Scientific Book 2013 -- Vídeň : DAAAM International, 2013
Dačice / Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dačicko, Slavonicko a Telčsko -- Brno : Vlastivědná a muzejní společnost v Brně, 2005
Dálnice D8, OB 202 / Bárta, Jaroslav, Blecha, Vratislav, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Data and maps of undermined areas - Hlavní město Praha, 1 : 50 000, 2013
Data and maps of undermined areas - Jihočeský kraj, 1 : 50 000, 2013
Data and maps of undermined areas - Jihomoravský kraj, 1 : 50 000, 2012
Data and maps of undermined areas - Karlovarský kraj, 1 : 50 000, 2013