Listování
od 

Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích / Dempírová, Ludmila -- Envirochemica 99 : Praha, 1999
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd -- Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita , 2005
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004
Hodnocení svahových deformací na Příhrazské vrchovině na Mladoboleslavsku / Forczek, Ingrid, Hartvich, Filip, Hladká, Monika, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : ÚSMH AV ČR, 2007
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004 / Briestenský, Miloš, Drtina, Jan, Forczek-Kyrianová, Ingrid, Hamplová, Olga, Hartvich, Filip, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu / Bůžek, Jan, Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu / Bůžek, Jan, Jánoš, Vít, Novotný, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 3. etapu / Bůžek, Jan, Jánoš, Vít, Klimeš, Jan, Nýdl, Tomáš, Rybář, Jan -- Praha : Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1 / Koníček, Petr -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009 -- ISBN 978-80-86407-63-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie / Dobiáš, Daniel, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Střítežská, Šárka -- Brno : Ústav geoniky AV ČR Brno, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů / Benčoková, Anna, Bůzek, František, Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Hejnák, Josef, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Tesař, Miroslav, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů / Erbanová, Lucie, Fottová, Daniela, Hejnák, Josef, Skořepa, Jaroslav, Skořepová, Irena, Tesař, Miroslav, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Novák, Martin, Skořepová, Irena, Štěpánová, Markéta, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů / Branžovský, Antonín, Bůzek, František, Chuman, Tomáš, Fottová, Daniela, Hejnák, Josef, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Lamačová, Anna, Majer, Vladimír, Navrátil, Tomáš, Novák, Martin, Oulehle, Filip, Skořepová, Irena, Šír, Miloslav, Štěpánová, Markéta, Tesař, Miroslav, Zemanová, Leona, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996 / Rybář, Jan -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1996
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Káš, Václav, Straka, Pavel -- Praha : ÚSMH AV ČR, 1995
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice / Fottová, Daniela -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Holešov / Frantál, Bohumil, Hofírková, Sylvie, Hrádek, Mojmír, Kallabová, Eva, Kirchner, Karel, Lacina, Jan, Martinát, Stanislav, Navrátil, Josef, Nekula, Marek, Ondráček, Stanislav, Pokluda, František, Quitt, Evžen, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2004
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Holocene and Late Vistulian Paleogeography and Paleohydrology -- Warszawa : Polska Akademia nauk, Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. Stanislawa Leszyckiego, 2003 -- ISBN 83-87954-29-2
Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou, Bohemina Karst