Listování
od 

Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities -- Cambridge : Cambridge University Press -- ISBN 0-521-36398-5
Paleocommunities: A Case Study from the Silurian and Lower Devonian -- Cambridge : Cambridge University Press, 1999 -- ISBN 0-521-36398-5
Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz / Petrová, Pavla, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví / Břízová, Eva -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- Brno : Univerzita J. E. Purkyně, fakulta přírodovědecká, 1984
Paleofloristic and Paleoclimate changes during Cretaceous and Tertiary. Proceeding of the International Symposium -- Bratislava : Geologický ústav D. Štúra Bratislava, 1993
Paleofloristic and paleoclimatic changes during Cretaceous and Tertiary. Proceedings of the international symposium -- Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993 -- ISBN 80-85314-26-6
Paleofluid migration in granitoid rocks: Study of ůfluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality
Paleogene and Neogene / Doláková, Nela, Harzhauser, Mathias, Hladilová, Šárka, Nehyba, Slavomír, Petrová, Pavla, Rasser, Michael -- London : The Geological Society, 2008 -- ISBN 978-1-86239-245-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: MU, PřF
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka / Braucher, Regis, Franců, Eva, Gába, Zdeněk, Hanáček, Martin, Hoare, Peter, Janásková, Barbora, Jankovská, Vlasta, Jarošová, Lenka, Koubová, Magdaléna, Lisá, Lenka, Nývlt, Daniel, Růžička, Miloš, Sikorova, Jana, Štěpančíková, Petra, Tyráček, Jaroslav, Vídeňský, Aleš, Víšek, Josef, 2007
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005 / Braucher, Regis, Gába, Zdeněk, Hanáček, Martin, Jarošová, Lenka, Merchel, Silke, Nývlt, Daniel, Sikorova, Jana, Víšek, Josef, 2005
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006 / Braucher, Regis, Hanáček, Martin, Hoare, Peter, Janásková, Barbora, Jarošová, Lenka, Nývlt, Daniel, Růžička, Miloš, Tyráček, Jaroslav, Vídeňský, Aleš, Víšek, Josef, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovska / Nývlt, Daniel, 2006
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny / Nývlt, Daniel, 2008
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění v Moravské bráně / Tyráček, Jaroslav, 2007
Typ dokumentu: certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe -- Bratislava : Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002
Paleoichnologija. Vvedenie v izučenije iskopaemych sledov žiznědějatělnosti / Dronov, A., Mikuláš, Radek -- Prague : Institute of Geology, AS CR, 2006 -- ISBN 80-903511-5-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleolit Moravy a Slezska -- ISBN 80-901679-1-8
Paleolit Moravy a Slezska / Havlíček, P., Ložek, Vojen, Macoun, J., Musil, R., Přichystal, A., Svoboda, Jiří, Svobodová, Helena -- Brno : Archeologický ústav Brno, 2002 -- ISBN 80-86023-40-0
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GLÚ