Listování
od 

Sborník 4. geologické konference -- Brno : Masarykova universita Brno, 1999
Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách" -- Pardubice : VŠ chemickotechnologická Pardubice, 1993
Sborník 6. uhelné konference přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy -- Praha, 1991
Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník 10. Česko-Slovenského mezinárodního hydrogeologického kongresu -- Ostrava : Esmedia DTP s.r.o., 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009 -- Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 -- ISBN 978-80-248-2026-2
Sborník 10. uživatelské konference Fluent 2004 -- Praha : Tech Soft Engineering, 2004
Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- Praha : TechSoft Engineering, 2005
Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006 -- Praha : TechSoft Engineering, 2006
Sborník 14. konference České limnologické společností a Slovenské limnologické společnosti -- Nečtiny : Česká limnologická společnost, 2006 -- ISBN 80-239-7257-X
Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR -- Praha : ArcData Praha, s.r.o, 2007 -- ISBN 978-80-254-0299-3
Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2003
Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice -- Praha : JČMF, 2005
Sborník 33. konference EAN'95 -- Brno : VÚT, 1995
Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95" -- Brno, 1995
Sborník 52. konference chemického a procesního inženýrství -- Praha : Novosad, 2005
Sborník 2000 -- Předklášteří : Okresní muzeum Brnovenkov, 2000
Sborník 2004 -- Předklášteří u Tišnova : Muzeum Brněnska, 2004
Sborník abstrakt -- Praha : Společnost pro výzkum a využití jílů, 1994
Sborník abstrakt, 2. otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti -- Praha : Česká geologická služba, 2011 -- ISBN 9788087487006