Listování
od 

Výběr prací 13 -- Praha : Geoindustria, 1986
Výběr prací 14 -- Praha : Geoindustria, 1987
Výběr prací 15 -- Praha : Geoindustria, 1987
Výběrová aplikace fotoarchivu / Bokr, Pavel, 2007
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou / Bedáňová, Olga, Buček, A., Čúzová, Kateřina, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Koželuh, Miroslav, Kříž, Hubert, Lacina, Jan, Vlček, Vladimír -- Brno : ÚGN AV ČR, pobočka Brno, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané kapitoly z fysikální geodesie / Pick, Miloš -- Praha : Topografická služba Armády České republiky, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín -- Bratislava : Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, 1995
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku / Brázdil, R., Březina, L., Chromá, K., Dobrovolný, P., Dubrovský, Martin, Halásová, O., Hostýnek, J., Janderková, J., Kaláb, Zdeněk, Keprtová, K., Kirchner, Karel, Kotyza, O., Krejčí, O., Kunc, J., Lacina, Jan, Lepka, Z., Létal, A., Macková, J., Máčka, Z., Mulíček, O., Roštínský, Pavel, Řehánek, T., Seidenglanz, D., Semerádová, D., Sokol, Zbyněk, Soukalová, E., Štekl, Josef, Trnka, M., Valášek, H., Věžník, A., Voženílek, V., Žalud, Z. -- Brno : Český hydrometeorologický ústav, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku -- Brno : Masarykova Universtia v Brně, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky, 2007 -- ISBN 978-80-210-4173-8
Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006 -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v.v.i. Praha, 2007 -- ISBN 978-80-02-01947-3
Vydavatelstvo Dionýza Štúra
Vydavatelstvo UK
Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS / Breiterová, Hana, Čoupek, Petr, 2009
Typ dokumentu: software
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl, Zemský archiv Opava - I. etapa / Šanderová, Jolana, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací / Procházka, Josef, 2004
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva / Procházka, Josef, 2006
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení geologických změn v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002 / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Nývlt, Daniel, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Valigurský, Leoš, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda / Mrázová, Štěpánka, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit / Čurda, Jan, Dudíková Schulmannová, Barbora, Dvořák, Igor, Havlín, Aleš, Hroch, Tomáš, Konečný, František, Krejčí, Vladimíra, Krupička, Jiří, Kycl, Petr, Lojka, Richard, Malík, Jan, Novotný, Roman, Poňavič, Michal, Šikula, Jan, Štědrá, Veronika, Žáčková, Eliška, 2013
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany / Čurda, Jan, Gürtlerová, Pavla, Moravcová, Olga, Skarková, Helena, Stanzelová, Zuzana, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)