Listování
od 

Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa / Petáková, Zdeňka, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací / Buda, Jan, Jírů, Roman, Mašek, Dalibor, Petáková, Zdeňka, Poňavič, Michal, Procházka, Václav, Zoulková, Věra, 2008
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny -- Velké Bílovice : Česká bioklimatologická společnost, 1996
Vývojové trendy užití uhlí / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- Ostrava : Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, 1998 -- ISBN 80-7078-593-4
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu / Hroch, Tomáš, Kopačková, Veronika, Nol, Ondřej, Nývlt, Daniel, Ptáčková, Helena, Rajchl, Michal, Šebesta, Jiří, Vancl, Jiří, Vít, Jan, 2010
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů / Hanzlíček, Tomáš, Kiselová, M., Laciok, A., Landa, J., Lukin, D., Perná, Ivana, Polívka, P., Sázavský, P., Selucký, P., Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, Vojtěchová, H., Vokál, A. -- Praha : Ústav jaderného výzkumu, 2006
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358 / Botula, Jiří, Grygárek, Jiří, Mašek, Dalibor, MIchalčík, Petr, Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef, 2010
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- Brno : Geofyzika, 1982 : Geofyzika, 1988
Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí / Mlčoch, Bedřich, Petáková, Zdeňka, Tomas, Robert -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00 / Adamovič, Jiří, Breiter, Karel, Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, Holub, František, Kobr, Ivan, Konopásek, Jiří, Kotková, Jana, Král, Jano, Kučera, Miroslav, Martínek, Karel, Mašek, Jan, Mlčoch, Bedřich, Opletal, Mojmír, Opluštil, Stanislav, Pertoldová, Jaroslava, Pešek, Jiří, Pudilová, Marie, Rajchl, Michal, Šrámek, Josef, Štědrá, Veronika, Tomas, Robert, Žáček, Vladimír -- Praha, 2001
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa Národního parku Podyjí, 1996, 164 stran / Gruna, B. (ed.), Reiter, A. (ed.)
Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) -- ISBN 80-901855-5-X
Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí / Müllerová, Hana, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání / Bagde, M. N., Daněk, T., Hofrichterová, L., Holub, Karel, Hudeček, V., Michalčík, P., Petroš, V., Slivka, V., Špinka, O., Vavro, M., Žůrek, P. -- Ostrava : VŠB-TU, 2004
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua / Alvarez, Antonio, Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Buriánek, David, Echaverry, Marisol, Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr, Hrazdíra, Petr, Novotný, Roman, Obando, Tupac, Ševčík, Josef, 2008
Typ dokumentu: zpráva ze zahraniční expedice
Zdroj: ČGS (RIV)
Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- Ostrava : VŠBTU, 1996
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků / Sitek, Libor -- Ostrava : Ustav geoniky AV ČR, 2008 -- ISBN 978-80-86407-42-5
Typ dokumentu: konferenční sborník (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2008
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku : etapová zpráva č. 7 - Jasovská jaskyňa / Bella, P., Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Katolícka univerzita Ružomberok, 2012
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ