Listování
od 

A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic / Fišera, Milan, Harley, Simon, Kotková, Jana -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 9, č. 5 (1997), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic / Fišera, Milan, 1937-, Harley, Simon L., Kotková, Jana, 1963- -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 9, no. 5 (1997), p. 1017-1033
Zdroj: ČGS (UNM)
Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome / Ilnicki, Sławomir, Pin, Christian, Szczepański, Jacek -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 42 (2014), p. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Věstník
Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě / Filip, Jan, Houzar, Stanislav, Ottolini, Luisa -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu / Barcalová, Libuše, Hally, Jan, Sok, Vilém, Šimon, Liboslav, Švejda, Jan -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 33-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains / Lintnerová, Otília, Masaryk, Peter, Michalík, Jozef, Soták, Ján -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [51-53]
Zdroj: ČGS (UNM)
Veterlínsky alebo veternícky? / Buček, Stanislav, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 111-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Vetreter der Gattung Glabrocingulum Thomas im productiven Karbon des tschechoslovakischen Teils der oberschlesischen Beckens (Namur A)
Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice / Doležalová, Lucie -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 65-66, Příl. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Nováková, Eva -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 35, č. 1 (2009), s. 379-396
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie / Frantál, Bohumil -- In: Udržitelná energie a krajina -- S. 21-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén / Frantál, Bohumil -- In: Moderní obec -- Roč. 13, č. 11 (2007), s. 19-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vetřelci a rozsévači / Cílek, Václav -- In: Hospodářské noviny. Diskuse -- Roč. 15, č. 37 (2004), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 10 (2004), s. 558-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Vetřelci o jedné noze : expanze plžů / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 10 (2004), s. 558-561
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech / Markoš, Anton -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Věžná near Nedvědice / Černý, Petr, Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924-, Škoda, Radek -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 276
Zdroj: ČGS (UNM)
Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice / Stoklasa, Jaroslav -- In: Odpady 97 -- s. 135-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH