Listování
od 

The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Geologica Balcanica -- ISSN 0324-0894 -- Roč. 34, č. 1-2 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Upper Westphalian flora of the Bohemian Massif (pteridosperms, cordaites and extrabasinal elements) / Šimůnek, Zbyněk -- In: Geologica balcanica -- ISSN 0324-0894 -- Vol. 34, no. 1-2 (2004), p. 77-84, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The uppermost and the lowermost fluvial Tertiary of Bohemian Karst
Uppermost crust S-wave velocities from surface waves generated by M4.1 earthquake in Lubin, Poland / Kolínský, Petr, Řezba, Karel -- In: Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics -- S. 39-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Uppermost Earth Crust Structure of Western Bohemia Estimated from the Dispersion of Short-period Love Waves / Kolínský, Petr -- In: Geophysical Research Abstracts. vol. 7 -- ISSN 0208-9068 -- Vol. 69, no. 3-4 (1999), p. 137-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Uppermost Neoproterozoic-Lower Cambrian Acritarch Assemblages from the Volcanosedimentary Series of West Bohemian Neoproterozoic / Pacltová, Blanka -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1996), p. 577-581
Zdroj: ČGS (UNM)
Uppermost Ordovician bivalves from the Prague Basin (Hirnantian, Perunica, Bohemia) / Kříž, Jiří, Steinová, Marika -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 3 (2009), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Uppermost silurian echinoderm fauna of the "lobolith hillside" near Řeporyje, central Bohemia
Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch / Hrinko, Vasil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 347-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava důlních vod na ÚDV Svatava / Bestová, Iva, Heviánková, Silvie, Zechner, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2009), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava empirického amfibol-klinopyroxenového geoteploměru / Kus, Čestmír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 185-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava grafitových surovin v Netolicích / Krása, Jaroslav, Kříž, Václav, Malý, Rudolf -- In: Rudy -- s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram / Malý, Rudolf, Tacl, Alexandr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava odpadov s obsahom arzénu
Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze / Čermák, Petr, 1946-, Lang, Tomáš, Řehoř, Michal, Šafářová, Marcela -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 647-653
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava rudnin s obsahem volného stříbra / Malý, Rudolf -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon / Haškovec, Ladislav, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál / Brožek, Miroslav, Jančárek, Jan, Kašparová, Dana -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 259-261
Zdroj: ČGS (UNM)