Listování
od 

The dosimetric units of ionizing radiation in practice
Doslov / Roček, Zbyněk -- In: Dinosauři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd -- s. 651-661
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita / Mikuláš, Radek -- In: Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn -- S. 254-256
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dossier spécial: Stratigraphie du paleozoique (Variant.)
Dostignutyj uroven´ znanij i opyta v oblasti praktičeskogo primenenija metodov geofizičeskoj razvedki v celjach obnaruženija krepkich ( negomogennych) vključenij v krovle plasta na burougoľnych razrezach
Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory / Hofmeister, Jan -- In: Problematika lesnické typologie VI -- ISBN 80 213 1251 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Vašíček, Zdeněk -- In: 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- S. 103-104
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotace údolní nádrže Klíčava vodou z řeky Berounky / Šlosar, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 38, č. 5 (1988), s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotazovací systém pro 3D konečněprvkovou analýzu / Jakl, Ondřej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 4. semináře -- s. 43-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Doteky Orientu. / Šnajdrová, Evženie -- In: Muzeum - Muzejní a vlastivědná práce -- ISSN 1803-0386 -- Roč. 46, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve / Marasová, Daniela -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria / Snopková, Paulína -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Fusán, Oto, Vyskočil, Vincenc -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 197-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany / Karoli, Anton -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení / Vybíral, Vladimír -- In: Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách -- s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie / Domanický, Alojz, Tabak, Ján -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 113-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín / Lisý, Jaromír, Tabak, Ján -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná / Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 1 (1996), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)