Listování
od 

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí / Jedlička, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 3 (2014), s. 204-215
Zdroj: ČGS (UNM)