Listování
od 

40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting / Maluski, Henri, Matté, Philippe, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno / Pfeiferová, Anna -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Jg. 73, Nr. 1-2 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
40 Jahre des Schutzes und der Präsentation der Bergbaudenkmäler des Kohlenbergbaus im Nordböhmischen Braunkohlerevier
40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 319-320
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let ložiska Kostelany / Buchta, Štěpán, Třasoň, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 10 (2008), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru / Slad, Jaromír -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 68-74
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce / Ježová, Věra, Toman, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 10 (2007), s. 1, 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 245-246
Zdroj: ČGS (UNM)
40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech / Chlebek, Alois, Jařabáč, Milan, 1930- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 9 (1994), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
40. petrologický seminář. Biotechnologie nerostných hmot (Variant.)
40 years activity of the geological branch commission for museums in the Czech Republic
40 years of fluorite mining and dressing in the Czech Republic
40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland) / Krzeminski, Leszek, Nawrocki, Jerzy, Pańczyk, Magdalena -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 54, no. 3 (2010), p. 289-300
Zdroj: ČGS (UNM)
40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact / Di Vincenzo, G., Skála, Roman -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 73, č. 2 (2009), s. 493-513
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact / Di Vincenco, Gianfranco, Skála, Roman -- In: Geochimica et cosmochimica acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 73, č. 2 (2009), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development / Kachlík, Václav, Maluski, Henri, Marheine, Dirk, Patočka, František, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 201 (2002), p. 133-155
Zdroj: ČGS (UNM)
40Ar/39Ar cooling ages of selected rocks of the Příbram ore region and the question of timing of sulfidic hydrothermal mineralization
40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic / Handler, Robert, Kalvoda, Jan, Neubauer, Franz, Schneider, Detlef, Tomek, Čestmír -- In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich -- ISSN 1563-0846 -- Vol. 43 (2000), p. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Kelley, S.P., Košler, Jan, Vrána, Stanislav -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 90, č. 3 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Kelley, S. P., Košler, Jan, 1965-, Vrána, Stanislav -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 90, no. 2 (2001), p. 379-385
Zdroj: ČGS (UNM)