Listování
od 

Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu / Faimon, Jiří, Krištof, Imrich, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, Zajíček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XII, č. 1 (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Acidulous waters from Komořany in archival materials of mining offices
Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 53, č. 1 (2009), s. 48-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Acoustic and elastodynamic 3D Green's functions for isotropic media with a weak velocity gradient / Vavryčuk, Václav -- In: Wave Motion -- Roč. 31, č. 3 (2000), s. 223-236
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic and electromagnetic emission as a tool for crack localization / Lokajíček, Tomáš, Mori, Y., Sedlák, P., Šikula, J. -- In: Measurement Science and Technology -- Roč. 19, č. 4 (2008)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Acoustic axes in triclinic anisotropy / Vavryčuk, Václav -- In: Journal of the Acoustical Society of America -- Roč. 118, č. 2 (2005), s. 647-653
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic axes in weak triclinic anisotropy / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 163, č. 2 (2005), s. 629-638
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic emission and electromagnetic effects in rocks / Lokajíček, Tomáš, Šikula, J. -- In: Progress in acoustic emission 8. Proceedings of the 13th international acoustic emission symposium -- s. 311-314
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic Emission Characteristics and Failure of Uniaxially Stressed Granitic Rocks: the Effect of Rock Fabric / Li, C., Lokajíček, Tomáš, Přikryl, R., Rudajev, Vladimír -- In: Rock Mechanics and Rock Engineering -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 36, č. 4 (2003), s. 255-270
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Acoustic emission characteristics and failure of uniaxially stressed granitic rocks: the effect of rock fabric / Li, Chunlin, Lokajíček, Tomáš, Přikryl, Richard, Rudajev, Vladimír -- In: Rock Mechanics and Rock Engineering -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 36, č. 4 (2003), -84
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Acoustic Emission during Cyclic Loading of Carboniferous Rocks and the Manifestation of Kaiser Effect / Konečný, Petr -- In: Proceedings of the Eurock 2000 Symposium. Presentations and Papers -- s. 649-652
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Acoustic emission from different types of carboniferous rocks during uniaxial loading / Konečný, Petr -- In: Mine Planning and Equipment Selection 1997 -- s. 333-337
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Acoustic Emission in Loaded Sandstone Specimens as a Precursor of Sudden Farlure / Buben, Jiří, Kozák, Jan -- In: Publication Polish Academy Sciences -- s. 347-350
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Acoustic emission induced by thermal heating of rocks / Ivankina, T., Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A., Rudajev, Vladimír, Vasin, R., Vilhelm, Jan -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 8, - (2006), ---
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Acoustic emission method for partial discharges measurements of electric power components / Koktavý, B., Kořenská, M., Lokajíček, Tomáš, Matějka, F., Pazdera, L., Šikula, J., Vašina, P., Weber, Z. -- In: Nondestructive characterization of materials 8. Proceedings of the 8th international symposium on nondestructive characterization of materials -- s. 507-510
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic emission method for partial discharges of electric power components / Koktav, B., Kořenská, M., Lokajíček, Tomáš, Matějka, F., Pazdera, L., Šikula, J., Vašina, P., Weber, Z. -- In: 8th international symposium on nondestructive characterization of materials -- s. [1]
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Acoustic emission of quasi-isotropic rock samples initiated by temperature gradients / Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Rudajev, Vladimír, Vasin, R.N. -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 42, č. 10 (2006), s. 815-823
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Acoustic wave propagation in high-pressure system / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Program and Paper Abstracts of World Congress on Ultrasonics-Ultrasonics International 2005 -- s. 44-45
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Acoustic wave propagation in high-pressure system / Foldyna, Josef, Habán, V., Sitek, Libor -- In: Ultrasonics -- Roč. 44, - (2006), s. 1457-1460
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Acoustical axes in weakly anisotropic media in the first-order approximation / Farra, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 12 -- s. 151-170
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ