Listování
od 

Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies / Bubík, Miroslav -- In: Sixth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Prague, Czech Republic, September 1-7, 2001 : abstracts -- ISBN 80-7075-522-9 -- s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Aggradation and morphostratigraphic levels of the Říčka River (Moravian Karst)
Aggregate for white and varicoloured conerete in Slovakia
Aggregate volcanic rocks potential risk for durability of concrete structure?(one of significant factors of structure crisis management) / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM, -- 15
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Aggregates in concrete and alkali-aggregate reaction
Aggregation-Based Multilevel Preconditioning of Non-conforming FEM Elasticity Problems / Blaheta, Radim, Margenov, S., Neytcheva, M. -- In: Lecture Notes in Computer Science -- s. 847-856
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Aging of the observation objects for groundwater investigation
Aglutinated foraminifers of freshwater Cenomanian from Prague
Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína / Sviták, Ctirad -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Agnostids entombed in hyolith conchs / Fatka, Oldřich, Moravec, Josef, Šinágl, Miroslav, Valent, Martin, Vokáč, Václav -- In: Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists -- ISSN 0810-8889 -- Roč. 37 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci / Černoušek, Michal -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 27, č. 1 (1994), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Agricola and Dowsing
Agricola-Forschungszentrum Chemnitz
Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen / Majer, Jiří -- In: Georgius Agricola - Bergwelten 1494-1994 -- s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. - Mineral Petrol. DOI 10.1007/s00710-011-0174-6 / Císařová, Ivana, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Skála, Roman, Veselovský, František -- In: Mineralogy and Petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 103, č. jaro (2011), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Agricolovi žáci (Variant.)
Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone / Baškin, Vladimir, Blažka, Pavel, Emmet, Bridget, Harris, Jim, Kruk, Marek, Nihlgard, Bengt, Ratsep, Rein -- In: Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research -- ISBN 0-471-93723-1 -- s. 361-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Agriculture and Nature Conservation in the Moravian Karst (Czech Republic) / Balák, I., Bosák, Pavel, Jančo, J., Štefka, L. -- In: International Journal of Speleology -- ISSN 0392-6672 -- 28 B, 1-4 (1999), s. 71-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave / Duffková, Renata, Kvítek, Tomáš, Peterková, Jana -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 7 (2001), s. 109-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu / Jančo, Jozef -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 143-148
Zdroj: ČGS (UNM)