Listování
od 

Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks / Novotný, Jan -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 10 (127), s. 7-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytic functions describing line profiles influenced by size distribution, strain and stacking faults / Houska, C. R., Kužel, R. -- In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction -- ISBN 0-19-850189-7 -- s. 141-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytic problems in the Ag-Fe-S system
Analytical continuation of the gravitational field with the sources in the W22 space. Contemporary problems in gravimetry
Analytical Expression for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 1: Direct und Unconverted Reflected Waves / Červený, Vlastislav, Kvasnička, Michal -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 136-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical Expressions for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 2: Transmitted and Converted Waves. Head Waves / Červený, Vlastislav, Kvasnička, Michal -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 40, č. 4 (1996), s. 381-397
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical methods / Fišera, Miroslav, Juna, Miroslav, Mihaljevič, Martin, Pokorný, Joel, Rubeška, Ivan, Sixta, Václav -- In: Geochemical Prospecting Methods and Their Environmental Applications -- ISBN 80-7075-357-9 -- s. 117-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space / Mufti, I., Novotný, Oldřich, 1942-, Vicentini, A. G. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 49, no. 3 (2005), p. 305-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytical solution of the relation between transpiration and evaporation of the intercepted water
Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22 / Burda, Miloslav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie / Benetin, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 354-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 130-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů / Byczanski, Petr -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře -- s. 30-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analytický výzkum a mineralogie / Benešová, Marie, Pavlíková, Eva -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 9-10 (1982), s. 294-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP / Dvořák, Libor, Hortvík, Karel, Kolcun, Alexej, Martinec, Petr, Staš, Lubomír -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 238-242
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice) / Brejcha, Roman, Kovačiková, Lenka, Květina, Petr, Půlpán, Marek, Řídký, Jaroslav, Stolz, Daniel, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 64, č. 4 (2012), 67
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok - arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2000, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti / Konečný, Petr -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 59-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG