Listování
od 

Bělohradský pískovec z lomu Javorka / Martinec, Petr, Petrů, J., Ščučka, Jiří, Vavro, Leona, Vavro, Martin -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 14, č. 3 (2008), s. 17-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Belosaepiid (Cephalopoda, Coleoidea) record from the Early Eocene of the Hakkari area (Southeast Turkey) and its significance / Hoşgör, Izzet, Košťák, Martin -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen -- ISSN 0077-7749 -- Roč. 266, č. 1 (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bělostný svět kararského mramoru / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Beloveža Formation of the Hostýn lithofacial zone of the Rača Unit in Moravia
Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 20-23
Zdroj: ČGS (UNM)
A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan / Cocherie, Alain, Rossi, Philippe -- In: U.S. Geological Survey Circular -- Vol. 1129 (1995), p. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Bemerkungen zum tektonischen Werdegang Südostbayerns / Schwarzmeier, Josef, Unger, Heinz Josef -- In: Geologisches Jahrbuch. Reihe A -- Nr. 105 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Bemerkungen zur Ausgangssituation und den Stadien der spätvariszischen Entwicklung aus regionaler Sicht / Hirschmann, Gottfried -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- Nr. 3 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Bemerkungen zur Geschichte der Montanfakultät der technischen hochschule in Košice (Kaschau) seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart
Bemerkungen zur Paläobotanisch-Stratigraphischen Interpretation einiger känophytischer Floren / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Documenta Naturae -- ISSN 0723-8428 -- Nr. 32 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Bemerkungen zur Stratigraphie und Paläogeographie des Eggenburgien im südlichen Teil der karpatischen Vortiefe
Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí / Bejček, Eduard -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27 -- Roč. 154 (1998), s. 44-46; 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Benefication and technological properties of rhyolite tuff from Kráĺovce locality, Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
Beneficiated kaolin production in Czech Republic / Láník, Vladimír -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 69
Zdroj: ČGS (UNM)
The benefits of innovation In-Seam Seismic method in the coal mine condition at the Karvina Subbasin / Schott, W., Waclawik, Petr -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 49-50
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land / Procházka, Martin -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [4] s. P-051
Zdroj: ČGS (UNM)
Bennettitalean and coniferalean (?) leaves from the Cretaceous (Cenomanian) of the Bohemian Massif, Central Europe / Knobloch, Ervín, 1934-, Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 18, no. 4 (1997), p. 567-586
Zdroj: ČGS (UNM)
Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment / Gedl, Przemysław, Lemańska, Anna -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 11, no. 1 (2005), p. 45-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Benthic foraminifera communities of the Cretaceous-Palaeocene Oceanic Red Beds in the Northern Iran: comparison to the West and East / Bubík, Miroslav -- In: Eighth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Abstract volume -- ISBN 978-973-610-765-8 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians) / Szydło, Andrzej -- In: Studia geologica polonica -- ISSN 0081-6426 -- Vol. 124 (2005), p. 199-214
Zdroj: ČGS (UNM)