Listování
od 

Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb / Dvorský, P., Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 2008. Konštrukcie, technológie a monitoring /12./ -- S. 395-402
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, 1961-, Zavřelová, Alice -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 108
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika / Melichar, Rostislav, Zavřelová, Alice -- In: Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005. -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Deformace pilotových základů způsobené přitížením přilehlého terénu / Procházka, Jaroslav -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace / Hortvík, Karel -- In: Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů -- 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty) / Janečka, Jiří, Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan, Živor, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 211
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie) / Fodor, Laszló, Kováč, Michal, 1952-, Marko, František, Šútovská, Katarína -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 399-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformacionnyj analiz konglomeratov v srednečešskoj zone sdviga
Deformacje górotworu jaskini Niedzwiedziej wskutek antropopresji / Cacon, S., Košťák, Blahoslav, Makolski, K. -- In: Masyw Snieznika -- s. 71-83
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Deformačná analýza západnej časti pohorelskej línie / Hók, Jozef, Hraško, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 69-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační analýza konglomerátů středočeské střižné zóny
Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory / Schulmann, Karel, 1958-, Sokol, Adolf, Urban, Michal -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 23-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační charakteristika a akustická emise na zatěžovaných vzorcích magnezitu
Deformační funkce tektonických struktur v masivu / Kalvoda, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 127-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové? / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační lamely v píseckých berylech / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 166
Zdroj: ČGS (UNM)
Deformační měření karbonských pískovců z dolu Kladno II
Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve / Konečný, Petr -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 3, č. 2 (1998), s. 103-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Deformační propojení mezi svrchním pláštěm a spodní kůrou: příklad z běstvinského granulitového tělesa, Český masív
Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou) / Synek, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)