Listování
od 

Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments / Hladil, Jindřich, 1953-, Koptíková, Leona, Kulaviak, Lukáš, Ružička, Marek -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 82, no. 1 (2007), p. 37-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental Evidence for Mobility/Immobility of Metals in Peat / Adamová, Marie, Komárek, Arnošt, Krachler, Michael, Novák, Martin, Pacherová, Petra, Přechová, Eva, Štěpánová, Markéta, Voldřichová, Petra, Zemanová, Leona -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 45, č. 17 (2011), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Experimental firing of chosen minerals and its application to the study of the material of two historic kilns
Experimental hydrological base in the Jizera Mountains
Experimental in Situ Transformation of Pb Smelter Fly Ash in Acidic Soils / Ettler, Vojtěch, Grygar, Tomáš Matys, Klementová, Mariana, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Environmental Science and Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 46, č. 19 (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Experimental investigation into the mechanism of the development of landslides with a pre-determined sliding plane
Experimental investigation of acoustic emissions and their moment tensors in rock during failure / Aker, E., Kühn, D., Oye, V., Soldal, M., Vavryčuk, Václav -- In: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences -- ISSN 0723-2632 -- Roč. 70, September (2014), s. 286-295
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Experimental investigation of interaction of Cs-containing hydrothermal solution with the Kouty granite
Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field / Gruntorád, Boris, Knejzlík, Jaromír, Zamazal, Roman -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 84 (1992), s. 97-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Žůrek, P. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 43, č. 1 (1997), s. 15-24
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Experimental Methods of Seismic Microzoning Using Seismic Waves Generated by Mining Tremors / Buben, Jiří, Málek, Jiří -- In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences -- M-19(281), - (1995), s. 279-288
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimental mineralogical aspects of Re-Os molybdenite geochronometry / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: 7th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Abstract Volume -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Experimental mineralogical study of hydrothermal alteration products of radioactive waste modelled vitrification based on borosilicate glass
Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability / Anger, Ladislav, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 14(114) (1999), s. 71-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability / Anger, Ladislav, Trčková, Jiřina, Včelová, Irena -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 67-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Experimental modelling of genesis of zeolites on Nižný Hrabovec deposit
Experimental Modelling of the Trace Elements Distribution between the Particulate and Liquid Phases of the Run-off / Dobešová, Irena, Janeček, M., Kvídová, Olga, Skřivan, Petr -- In: Scientia Agriculturae Bohemica -- Roč. 29, 3-4 (1998), s. 231-246
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms / Zoubková, J. -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Book of Abstracts -- s. 82
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental Reference Intensity Ratios of Various Kaolinite Forms / Melka, Karel, Zoubková, J. -- In: Proceedings of the 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology -- s. 327-335
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms / Melka, Karel, 1930-, Zoubková, Jana, 1940- -- In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)