Listování
od 

Extrusion tectonics due to thermal softening of a thickened crustal root: The Bohemian Massif in Lower Carboniferous times / Bues, C., Dörr, W., Fiala, Jiří, Kotková, J., Scheuvens, D., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Beitragszusammenfassungen des 7. Kolloquiums im DFG-Schwerpunktprogramm Orogene Prozesse, ihre Quantifizierung und Simulation am Beispiel der Varisciden -- s. 177-180
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Exuviace ordovických dalmanitoidních a akastoidních trilobitů pražské pánve. Předběžná pozorování.
Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic) / Bruthansová, Jana, Budil, Petr, 1969- -- In: Serie Correlación geológica : Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas -- ISSN 1514-4186 -- Vol. 17 (2003), p. 271-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Exuviation of the genus Placoparia Hawle et Corda, 1847 (Trilobita, Czech Republic, Prague Basin, Ordovician) / Bruthansová, J., Budil, Petr -- In: INSUGEO, Serie Correlación Geológica -- ISSN 1514-4186 -- Roč. 17, č. srpen (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
F. Reichmann died
Fabric and analysis of magmatic flow in selected from the Central Bohemian Plutonic Complex / Holub, František, Orságová, Lucie, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fabric and emplacement of selected dikes (Central Bohemian Plutonic Complex)
The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data / Haloda, Jakub, Hrouda, František, Kratinová, Zuzana, Kusbach, Vladimír, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Týcová, Patricie, Závada, Prokop -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 100-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Fabric evidence in mineralized granites / Seltmann, Reimar, Štemprok, Miroslav -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Vol. 212 (2001), p. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Fabric induced anisotropy of building stones: an example of granitic rocks / Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Mineral deposits: research and exploration - where do they meet? Proceedings of the 4th biennial SGA meeting -- s. 743-745
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fabric models of natural rocks and their artificial analogues inferred from P-wave velocity experiments / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, R. -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Sb4 (1999), s. 161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fabric models of natural rocks and their artificial analogues inferred from P-wave velocity experiments / Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard, 1968-, Ullemeyer, Klaus, Weber, Klaus -- In: Göttinger Arbeiten zur Geologie und Paläontologie -- ISSN 0534-0403 -- Vol. 4 (1999), p. 161
Zdroj: ČGS (UNM)
Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts / Ježek, Josef, Melka, Radek, Schulmann, Karel, Venera, Zdeněk -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 183-190
Zdroj: ČGS (UNM)
The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands, eastern margin of the Bohemian Massif, the Czech Republic / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 32, no. 1 (1999), p. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Fabric symmetry of low anisotropic rocks inferred from ultrasonic sounding: Implications for the geomechanical models / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, I. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 431, 1-4 (2007), s. 83-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Fabric symmetry of low anisotropic rocks inferred from ultrasonic sounding: Implications for the geomechanical models / Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Pros, Zdeněk, Přikryl, Richard -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 431, č. 1-4 (2007), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Fabric transpositions in granite plutons - an insight from non-scaled analogue modelling / Kratinová, Zuzana, Kusbach, V., Machek, Matěj -- In: Journal of the Geological Society of India -- ISSN 0016-7622 -- Roč. 75, č. 1 (2010), s. 267-277
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: Implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) / Holub, František, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) / Holub, František, 1949-, Verner, Kryštof, Žák, Jiří -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 87-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ