Listování
od 

Failure zones in rock massif and their physical manifestations / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. 3, č. 2 (1996), s. 20-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Failures of Large-Area Floors
Failures of the Dyje River valley slopes near the village Vranov nad Dyjí: facts and hypothesis
The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic) / Diedrich, Cajus G. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 107-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Fairy tale and Miraculous Motives in Czech Broadside Ballads
Fake fossils, their history and significance
A fake of a Cretaceous fish from Bohemia
Fakolit ze Zlatého vrchu u Lísky / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 215, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Fakta a mýty kolem povodní / Balek, Jaroslav, 1933- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 4 (1999), s. 1-3 přílohy
Zdroj: ČGS (UNM)
Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor / Hruška, Jiří -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR / Bradáčová, Jitka, Šrámek, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti / Vlašímský, Pavel -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 115-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer / Hejzlar, Josef, Kaňa, Jiří, 1977-, Kopáček, Jiří, Porcal, Petr -- In: Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001 -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu / Kozel, Petr -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 50-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 45, č. 5 (1997), s. 377-388
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 50, č. 2 (2002), s. 7-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 2 (2002), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu / Jetel, Ján -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 260-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků / Pertoldová, Jaroslava -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 3 (1998), s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice / Frantál, Bohumil, Klusáček, Petr, Kunc, Josef, Martinát, Stanislav, Osman, Robert -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 605-612
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG