Listování
od 

Geologické zajímavosti USA / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy) / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 1 (1996), s. 18-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy) / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 1 (1996), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zajímavosti Vychylovky / Vítek, Jan -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 67, č. 9 (1990), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické základy české krajiny / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova -- s. 27-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologické základy české krajiny / Cílek, Václav, jr. -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-01-0 -- s. 27-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 3 (2009), s. 16-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12 (2009), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V / Biela, Anna, Fusán, Oto, Majcin, Dušan, Škorvanek, Matej -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 79-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve / Domas, Jaroslav, Holý, Martin, 1959-, Schovánek, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve / Bejšovec, Zdeněk, Trachtulec, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu / Garlathy, Ladislav, Hornáček, Pavel, Hudák, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 7 (1986), s. 176-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase / Kandrík, Mojmír, Orvan, Juraj, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát / Obernauer, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 284-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR / Cílek, Václav, 1929-, Cimbálníková, Alena, 1932-, Valenta, Zdeněk -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 63 (1983), s. 101-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část / Chábera, Stanislav, 1920-2002 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 8 (1986), s. 292-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje / Adamovič, Jiří, Cílek, Václav, Mikuláš, Radek -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 245-286
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje / Adamovič, Jiří, 1965-, Cílek, Václav, 1955-, Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 245-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša / Ivanička, Ján, Kováčik, Martin -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)