Listování
od 

Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Kolomazník, Ivan, Staněk, František -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou / Neustupa, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 71-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou / Štastný, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 563-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit - naše tradiční nerostná surovina / Tichý, Ladislav, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 63, č. 8 (1984), s. 242-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit a organická geochemie bitumenů / Jehlička, Jan, Kříbek, Bohdan, Urban, Ondřej (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není) / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice / Buriánek, David, Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. Listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie) / Franců, Juraj, 1957-, Háber, Milan, Novotný, Ladislav, Rojkovič, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 25, č. 6 (1993), s. 461-465
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2000 -- s. 16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná) / Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic / Cícha, Jaroslav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitizace organické hmoty a fluidně ukládaný grafit v paleoproterozoických (birimienských) černých břidlicích zelenokamenového pásu Kaya-Goren v Burkině Faso (západní Afrika)
Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 8 (2002), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitonosné struktury v jižních Čechách / Tichý, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitová ložiska jižních Čech / Šarbach, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 5 (1998), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty / Blecha, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 101
Zdroj: ČGS (UNM)
Grafity na Českokrumlovsku / Štrupl, Vít -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)