Listování
od 

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska / Breiter, Karel, Pertoldová, Jaroslava, Sulovský, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes / Martinec, Petr, Šafrata, J., Ščučka, Jiří, Vavro, M. -- In: Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology -- ISSN 1470-9236 -- Roč. 41, č. 4 (2008), s. 451-458
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
A granodiorite intrusion near Lubná SW of Rakovník
Granodiorite porphyries of the Moldanubian zone - Evidence for the beginning of post-Variscan extension / René, Miloš -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- s. 58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension / René, Miloš -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník) / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Grant Agency of the Czech Republic, activities between 1993 and 1996
Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 3 (1997), s. 238
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulite complex near Běstvina in the Železné hory
Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 277-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulite Microfabrics and Deformation Mechanism in Southern Madagascar / Lardeaux, Jean-Marc, Martelat, Jean-Emmanuel, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulite microfabrics and deformation mechanisms in southern Madagascar / Cardon, H.., Lardeaux, J.M.., Martelat, J.E.., Nicollet, Ch., Schulmann, Karel -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 1999, č. 21 (1999), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Granulite und Nichtgranulite. Ein Beitrag zur Klassifikation und Nomenklatur der Metamorphite (II)
Granulite xenoliths from the Doupov Volcanic Complex area - petrology and geochemistry / Kotková, Jana, Mlčoch, Bedřich -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Granulite Xenoliths from the Doupov Volcanic Complex Area - Petrology and Geochemistry / Kotková, Jana, 1963-, Mlčoch, Bedřich -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulites and granulite studies in the Czechoslovakian part of the Bohemian Massif / Vrána, Stanislav -- In: International workshop High-pressure granulites - lower crustal metamorphism: 27.6. - 5.7.1992 Rohanov, Czechoslovakia: abstracts -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II) / Lorenz, Winfried -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Vol. 58, no. 1-2 (1998), p. 98-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulites as melts injected into lower Earth's crust
Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories / Jakeš, Petr, 1940-2005, Jelínek, Emil, 1943- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Granulites of the Bohemian Massif : A metamorphic history / Košler, Jan, 1965- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 61
Zdroj: ČGS (UNM)