Listování
od 

Haquebard's double triangle and its role to reconstruct paleohydrologic regime and vegetation zones of peat conditions in planar-mire systeme (General view) / Edress Nader, A.A., Sýkorová, Ivana -- In: ICCP News -- -, č. 42 (2007), s. 43-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Hard coal issue in Czech Republic and the transformation to new economic conditions
Hard rock cutting systems and techniques / Vašek, Jaroslav -- In: Water jet, a flexible technology -- S. 171-176
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hard Rock Cutting systems and techniques / Vašek, Jaroslav -- In: Abrasive Water Jet. A view on the future -- s. 4.1-20
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic / Krásný, Jiří -- In: Hydrogéologie -- ISSN 0246-1641 -- No. 2 (1999), p. 25-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmonic averages, exact difference schemes and local Green's functions in variable coefficient PDE problems / Axelsson, Owe, Karátson, J. -- In: Central European Journal of Mathematics -- Roč. 11, č. 8 (2013), s. 1441-1457
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Harmonic-free channel-cut x-ray crystal monochromator with focusing effect. / Hrdá, Jaromíra, Hrdý, Jaromír -- In: Czechoslovak Journal of Physics -- ISSN 0011-4626 -- Roč. 56, č. 12 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Harmonická kulturní krajina venkova / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 8, 4. zvláštní vydání (1994), s. 5-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita / Buček, A., Lacina, Jan -- In: Tvář naší země - krajina domova -- s. 71-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem / Cempírek, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 349-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom z Bezděčína s. od Turnova / Moravec, Bohumil, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 160, č. 1-4 (1991), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku / Dolníček, Zdeněk, Kropáč, Kamil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 216-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky / Jandák, Petr, Macháček, Václav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Harmotome and chabasite from the pegmatite near Věžná village
Harmotome from Bezděčín (north of Turnov, Bohemia)
Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody / Dvořák, Jiří, 1963-, Šťastná, Petra -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 9 (2013), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice - the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. / Dobisíková, Miluše, Havelková, Petra, Likovský, Jakub, Velemínský, Petr (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). / Dobisíková, Miluše, Havelková, Petra, Likovský, Jakub, Velemínský, Petr -- In: Acta Universitatis Carolinae, Medica, Monographia -- ISSN 0567-8250 -- Roč. 56, č. 6 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Hartit - nový minerál pro ČR / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Hartite - a new mineral in the Czech Republic