Listování
od 

Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty) / Vašíček, Zdeněk -- In: Práce a studie Muzea Beskyd -- Roč. 19, č. 1 (2007), s. 65-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování) / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 28-34, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie průzkumu uhlovodíků / Kostelníček, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie překrytí a výzdvihu paleozoického flyše variského předhlubňové pánve, jv. Český masív, ČR.
Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí / Cienciala, Emil, 1964-, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 17-19, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody / Lan, Tomáš, Lorencová, Hana, Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 35 (199), s. 15-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Dokonč. / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 425-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 1 / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 393-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 2 / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 401-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 3 / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 8 (1988), s. 409-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. 4 / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 417-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie rudného hornictví v českých zemích v období let 1945-1982. Pokrač. / Veselý, Jaroslav, 1949- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 387-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 26 (2006), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách / Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 52-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina / Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 7 (2004), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší / Šenk, Blahomír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 113-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část / Moučka, L., Vavro, Leona, Vavro, Martin -- In: Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost -- Roč. 3, č. 3 (2014), s. 33-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část / Moučka, L., Vavro, Leona, Vavro, Martin -- In: Příloha Budišovského zpravodaje. Břidlice - lokality - historie těžby - současnost -- -, č. 4 (2014), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG