Listování
od 

Hodnocení změn životního stylu obyvatel Ostravska / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Geografie a proměny poznání geografické reality -- s. 17-27
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat / Kolejka, Jaromír, Petch, James R. -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 55-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku / Klaučo, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 302-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie elektrických polí horninových masívov / Gajdoš, Vojtech -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 593-594
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 589-591
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy) / Stankoviansky, Miloš -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 2 (1992), s. 174-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy / Fendek, Marián -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X (1988), s. 327-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu / Lehotský, Milan -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 357-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie / Havlín, Aleš, Magulová, Barbora -- In: Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov -- ISBN 978-80-223-2639-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Hodnotná maloplošná území středních Brd / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 48, č. 7 (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi / Kaláb, Zdeněk, Kunčický, D. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 187-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Wierzchowska, Zofia -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 81 (1989), s. 23-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Hoelit (9, 10-antrachinon, C14H8O2) z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 433-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Hofergrabenmergel (Hochmoos-Formation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassischen Lokalität in Gosau, Oberösterreich / Hradecká, L., Lobitzer, H., Ottner, F., Schlagintweit, F., Svobodová, Marcela, Švábenická, L., Zorn, I. -- In: 13. Jahrestagung der Österreichische paläontologische Gesellschaft -- S. 9-10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die Hofergrabenmergel (HochmoosFormation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassichen lokalität in Gosau, Oberösterreich / Hradecká, Lenka, Lobitzer, Harald, Ottner, Franz, Schlagintweit, Felix, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, Zorn, Irene -- In: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio / Hubmann, Bernhard -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 149, Nr. 2-3 (2009)
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Höhle - Vápenná jaskyňa
Die Höhle Čertova pec bei Radošina (Westslowakei) und ihre Fauna