Listování
od 

Illite Crystallinity and Vitrinite Reflectance in Paleozoic Siliciclastics in the SE Bohemian Massif as Evidence of Thermal History - Discussion / Suchý, Václav -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 51, č. 3 (2000), s. 209-213
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Kalvoda, Jiří -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 50, no. 5 (1999), p. 365-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Kalvoda, Jiří -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 51, no. 3 (2000), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia) / Franců, Eva, Franců, Juraj, 1957-, Kalvoda, Jiří -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic / Filip, Jiří, Machovič, Vladimír, Melka, Karel, 1930-, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Clay minerals -- ISSN 0009-8558 -- Vol. 42, no. 4 (2007), p. 503-526
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite "crystallinity", maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamosphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic / Filip, Jiří, Machovič, Vladimír, Melka, Karel, Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Clay Minerals -- ISSN 0009-8558 -- Roč. 42, č. 12 (2007), s. 503-526
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians) / Boronichin, Vladimir Alexandrovič, Jacko, Stanislav, Korikovskij, Sergej Petrovič, Šucha, Vladimír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 49-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep / Dudek, T. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Vol. 28-29 (1998-1999), p. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions / Novák, Jiří Karel, Rodrígues, M. D., Ruiz Cruz, M. D. -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 21, č. 2 (2009), s. 361-372
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions / Novák, Jiří Karel, Rodríguez, María Dolores, Ruiz Cruz, María Dolores -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 2 (2009), p. 361-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history / Franců, Juraj, 1957-, Johns, W. D., Poelchau, H., Střelcová, Eva, Zhao, N. -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku / Fišera, Milan, 1937-, Gabašová, Ananda, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 46 (2006), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z dvojslídných granitů klenovského plutonu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 224-227
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 193-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže / Litochleb, J., Novák, V., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 235
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže / Litochleb, Jiří, Novák, Václav, 1945-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Ilmenit z křemenných čoček u Stradova / Pavlíček, Václav, Petr, Jan -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)