Listování
od 

Jezerní karbonáty ploužnického obzoru z vrtu Sm1, stephan C podkrkonošské pánve / Martínek, Karel, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Jezero Lama / Voženílek, Vít -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 96, č. 4 (1991), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Jezero Švarcenberk: ústřední paleoekologický fenomén / Hošek, Jan, Kadlec, Jaroslav, Pokorný, Petr -- In: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Jezeří znovu v ohrožení?. Část I. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 4 (2005), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Jezeří znovu v ohrožení?. Část II. / Marek, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 1 (2006), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Ježov - a proposed protected geological locality
Ježovky rodu Magnosia Michelin and Magnosiopsis Gen. N. ze Štramberské spodní křídy
Jihlava minerals. A contribution to the history of Moravian mineralogy
Jihlava region - Geological conditions ? Geological maps of Jihlava region.
Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 303-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska / Dudek, Arnošt, Nývlt, Daniel, Pálenský, Peter (2002) -- In: Chráněná území ČR, svazek VII -- ISBN 80-86064-45-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Jihlavský rudní obvod / Pluskal, Oskar, Vosáhlo, Jiří -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 13 (1997), s. 157-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihoafrické uhlí / Šlachta, Mojmír -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 9 (1983), s. 429-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeská karlovarská dvojčata / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 451-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeská pravěká až vrcholně středověká keramika bohatá grafitem: chemická a mineralogická charakteristika / Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav -- In: Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010 -- ISBN 978-80-7080- -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Jihočeské dravity / Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské grafity a jejich struktury / Tichý, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 222-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské křemenné žíly / Plecer, Václav, Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské křišťály / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 1 (1997), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 56-66
Zdroj: ČGS (UNM)