Listování
od 

K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 428-429
Zdroj: ČGS (UNM)
K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin / Jahoda, Karel -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- č. 2 (1995), s. 56-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro českou republiku (z hlediska kardiologa) / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 1, č. 4 (2000), s. 24-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K vaucluskému vývěru / Stárka, Vladimír -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 1 (1989), s. 38-40
Zdroj: ČGS (UNM)
K važnym gidrigeologičeskim formam izmenenija pronicajemnosti pachotnoj počvy
K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky / Gnojek, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 323-332
Zdroj: ČGS (UNM)
K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy) / Dvořák, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 3 (2000), s. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
K vodárenskému využívání vod Moravského krasu / Taraba, Jozef -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
K voprosam metodiki količestvennogo opredelenija soderžanij glinistych materialov po dannym zapisi, polučenoj na rentgenografičeskom difraktometre
K voprosu ceolitizacii oligoklaza i andezina
K voprosu količestvennogo analiza optičeskoj tekstury uglerodistych materialov
K voprosu modelirovanija količestva i kačestva sezonnogo snežnogo pokrova
K voprosu o klassifikacii antropogennych degradacij reľjefa v Moravii
K voprosu o režime tektoničeskogo razvitija jugo-vostočnoj bavarii
K vos´midesjatiletiju akademika Vladimira Zoubka / Štelcl, Jindřich, 1923-1990 -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 2 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
K výběru referenčního hustotního modelu / Burda, Miloslav, Vyskočil, Vincenc -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 203-207
Zdroj: ČGS (UNM)
K výpočtu parametrů větrových vln / Jahoda, Karel -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 3 (1997), s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)
K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594) / Majer, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)