Listování
od 

Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon? / Čech, Stanislav, 1951-, Hamršmíd, Bohumil, Krhovský, Jan, 1947-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy stejnonožci vylezli na souš? / Tuf, Ivan H. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 1 (2014), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 8 (2005), s. 444
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu? / Šilar, Jan, 1926- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 1 (1983), s. 39-47
Zdroj: ČGS (UNM)
The Kdyně massif, south-west Bohemia - a tectonically modified basic layered intrusion / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- No. 41 (1986), p. 9-67, obr., map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Kdynskij massiv v ju.-z. Čechii - tektoničeski modificirovannaja plastovaja intruzija osnovnogo sostava
Kdyňský masív v jihozápadních Čechách - tektonicky modifikovaná zvrstvená intruze
Když byla Země ještě mladá / Hlaváč, Jaroslav -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 26-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 103-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo? / Waldhauserová, Pavla -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 12 (2008), s. 840-842
Zdroj: ČGS (UNM)
Když Říp soptil / Žebera, Karel, 1911-1986 -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 28, č. 10 (1983), s. 705-707, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Když se svět třese / Špičák, Aleš, Zedník, Jan -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 2 (2005), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838) / Majer, Jiří, 1922- -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999) / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve / Grygar, Radomír, Welser, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov) / Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní / Jančařík, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 5-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke genezi spodnopleistocenních illimerizovaných braunlehmů na listu Hollabrunn (ÖK 22) - Dolní Rakousko / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice) / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)