Listování
od 

List of newly described taxa from Slovak west Carpathians / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- No. 11 (1986), p. 123-242
Zdroj: ČGS (UNM)
List of publications by Milan Burša -- In: Mission and passion: science -- ISBN 978-80-254-5018-5 -- s. 25-48
Zdroj: ČGS (UNM)
List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc. / Dašková, Jiřina -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
List of publications of Proffessor RNDr. Blanka Pacltová, CSc / Dašková, Jiřina -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 51-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
A list of publications of T. Buday
List of publications of Vladimír Havlíček -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 379-383
Zdroj: ČGS (UNM)
A list of published lectures of the miner.-petrogr. department of the National Museum from 1962 to 1988
A list of underground excavations in Prague - main ecological risk
A list of works published by members of the mineralogical-petrographical department of the National Museum 1998/99
Listové kutikuly z pennsylvánského medullósního Odontopteris cantabrica.
Listovitý hrot z Jaroslavi, okres Pardubice / Nerudová, Zdeňka, Přichystal, Antonín -- In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové -- ISBN 80-85031-40-X -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Lišovský výškový bod není středem Evropy / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Litavkaspis, a new middle cambrian trilobite genus / Fatka, Oldřich, 1957-, Kordule, Vratislav, Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 3 (1987), p. 179-181, 2 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Liteň / Štorch, Petr -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 49-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí / Fott, Pavel, Karásková, Zdeňka -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Literature on mining in the library of the National Technical Museum
A literature survey of the research into the chemical desulphurization of coal
Lithic industries from Abusir, Lower Egypt / Svoboda, Jiří -- In: Origini (Roma) -- Vol. 17 (1993), p. 167-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Lithic raw material from exacavations of Josef Skutil in northern parts of the Moravian Karst
Lithic raw material procurement in the Moravian Neolithic: the search for the extraregional networks / Kuča, Martin, Přichystal, Antonín, Schenk, Zdeněk, Škrdla, Petr, Vokáč, Milan -- In: Documenta Praehistorica -- ISSN 1854-2492 -- Roč. 16, č. 1 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF