Listování
od 

Litohlavy Reservoir / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Litohlavy Resorvoir / Bubík, Miroslav, Holcová, Katarína (2001) -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic. Field trip guide of the 6th IWAF, Prague. -- ISBN 80-7075-527-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe) / Bromowicz, Jan, Górniak, Katarzyna -- In: Annales Societatis geologorum Polaniae (Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego) -- Roč. 58, č. 3-4 (1988), s. 385-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka) / Ďurkovič, Tibor, Nemčok, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 39-51, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Litological revision of Lower Cambrian clastics from borehole Měnín-1
Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve / Malecha, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 132-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5 / Zádrapa, Miroslav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 3 (1991), s. 235-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 112, č. 4 (2007), s. 373-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor) / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre / Bujnovský, Alfonz, Gašpariková, Viera -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 9-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany) / Lochmann, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 217-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika / Buriánek, David, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika, Verner, Kryštof, Vondrovic, Lukáš, Vrána, Stanislav -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 1 (1994), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów / Migoń, Piotr, Placek, Agnieszka -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 62, č. 1 (2014), s. 36-43, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách, Rakousko / Pašava, Jan, Schonlaub, H. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko) / Pašava, Jan, Schönlaub, Hans Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)