Listování
od 

Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-žďárské oblasti / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 86-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň / Gaál, Ľudovít, Jeleň, Stanislav, Laichmanová, Monika, Sedláček, Ivo, 1958-, Seman, Milan -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 47, č. 1 (2009), s. 99-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety) / Gunia, Tadeusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 7-24, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny / Vítek, Jan, 1946- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 1 (1983), s. 79-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroformy zvětrávání hornin / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 7 (1984), s. 277-278, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 104-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrofosilie paseckých vrstev (spodní kambrium, Česká republika)
Mikrofosilie s organickou stěnou v barrandienské oblasti
Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup / Pacltová, Blanka -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 44-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace / Pacltová, Blanka -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 9-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie z albských a cenomanských slínovců z oblasti Štramberka (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 105-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) / Hradecká, L., Skupien, P., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 105-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikrofosilie z vápenců neoproterozoika Příbramska / Pacltová, Blanka -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikrogravimetrická měření - aplikace v inženýrské geologii, archeologii a geodynamice / Mrlina, Jan -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 252-254
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny / Dobeš, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)