Listování
od 

Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat' / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. září (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 76-78, Příl. IX
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 76-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín / Hradecká, Lenka, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 106-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 128-129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 128-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u Pístů / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel, Hradecká, Lenka, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů / Břízová, E., Havlíček, P., Hradecká, L., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, - (2008), s. 120-123
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín / Bubík, Miroslav, 1962-, Gregorová, Růžena, 1961-, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic / Bubík, Miroslav, Gregorová, Růžena, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín / Gregerová, Miroslava, 1948-, Hložek, Martin, Kuljovská, Zuzana -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Kuljovská, Zuzana -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV., č. 1 (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Mikropetrografické rozbory velkomoravských malt a omítek z Mikulčic - 12. kostela / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin (2003) -- In: Mikulčice - pohřebiště u 6. a 12. kostela -- ISBN 80-86023-55-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin -- In: Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3 -- ISBN 978-80-86260-74-7 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie / Pokorný, Petr -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 7 (1988), s. 254-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)