Listování
od 

Minerály pyknitové žíly z Cínovce / Dvořák, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As / Förster, Hans-Jürgen, Ondrejka, Martin, Schmiedt, I., Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 4 (2009), s. 534
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály reyerit-zeofylitové skupiny v Českém středohoří / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity a jejich aplikace -- s. 3
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy / Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály řady russellit-koechlinit / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály s obsahem stříbra z Měděnce / Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve / Dvořák, Zdeněk, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 387-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného / Moravec, Bohumil, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 373-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály serpentinitů v severní části Moravika / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 110-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina) / Hejný, Mirek, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 212
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály sillimanitové skupiny / Apl, Jan, Chrt, Jiří, Jurák, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 257-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 426-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 326-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší / Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 72, č. 4 (1997), s. 367-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou / Gadas, Petr, 1971-, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 405-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu / Dokoupilová, Pavla, Sulovský, Petr -- In: Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 2007, č. 92 (2007), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 410-415
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerály skupiny rabdofanu v oblasti uranových ložisek v severočeské křídě