Listování
od 

Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin / Wołkowicz, Krystyna, Wołkowicz, Stanisław -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 29, č. 2 (1985), s. 237-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła / Knapik, Roksana, Madej, Stanisław -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralization of fault systems and country rocks. 1., Třebíč pluton and surroundings
Mineralization of Jáchymov type in Měděnec mine
Mineralization of Předbořice uranium deposit near Milevsko
Mineralization of Sn, Nb and Ta at Přibyslavice near Čáslav
Mineralization of the cassiterit-sulphidic formation of the Hora sv. Šebestiána in the Krušné hory Mts.
Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province / Štemprok, Miroslav -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralization of Železné hory fault
Mineralized stromatolit-like cherts in the Upper Proterozoic of the Bohemian Massif / Gabriel, Zbyněk -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto Japan, 24 August-3 September 1992: abstract Volume 2/3 -- s. 335
Zdroj: ČGS (UNM)
Mineralizimet sedimentare Te Pb-Zn Ne depozitemet triasike te treves Alpine dhe mundesia e gjetjes se tyre NE Shqiperine E veriut (rajoni i Shkodres) / Peza, Luftulla Hasan, Shkupi, D. -- In: Buletini i Shkencave Gjeologjike -- ISSN 0254-5276 -- Roč. 1996, 1-2 (1996), s. 51-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny / Bedrna, Zoltán, Vaškovská, Eugénia, Vaškovský, Imrich -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 111-182, map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny / Bodiš, Dušan, Franko, Ondrej, 1931-, Zakovič, Michal -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 4 (1982), s. 135-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy / Krutský, Norbert -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 183-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Kopa, Dušan, Krausová, Dagmar, Sulovský, Petr, Vávra, Václav, Zeman, Josef, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 3 (1997), s. 235-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava / Hrazdil, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 75-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu / Filip, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 14-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu / Filip, Jan, Novák, Milan (2002)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 90, č. 3 (2005), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava / Doležalová, Hana, Houzar, Stanislav, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 75-88
Zdroj: ČGS (UNM)