Listování
od 

Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve / Zelenka, Přemysl -- In: Ergo -- ISSN 1212-8317 -- Roč. 4, č. 3 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit / Kirchner, Karel, Kubalíková, L. -- In: Nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů -- S. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře -- s. 123-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin / Špaček, Karel -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé typy ontogeneze lebky žab (Amphibia, Anura) a jejich význam pro poznání evoluce této skupiny
Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990 / Cílek, Václav, Novák, Jiří, Starý, J. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 12 (1992), s. 378-380
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách / Šámal, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 3 (2001), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků / Staš, Lubomír -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 57-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část / Beneš, Jaroslav, Sýkora, Milan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 8 (1992), s. 241-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část / Beneš, Jaroslav, Sýkora, Milan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 9 (1992), s. 270-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění / Kulajta, Václav, Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 7 (1984), s. 187-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí / Rybák, Vladimír, Rychtár, Josef -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 3 (1989), s. 245-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 585-592, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Kraft, Petr -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 21 (1995), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě / Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě / Scharm, Bohdan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)