Listování
od 

Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 5 (2014), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe? / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Novák, Petr -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 35, č. 3/2002 (2002), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Neznámý dopis Antonína Dvořáka Richardu von Pergerovi / Tauerová, Jarmila -- In: Musicalia -- ISSN 1803-7828 -- Roč. 1, č. 1-2 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Než nastanou deště. Univerzita v Norwichi uveřejnila novou klimatickou studii / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 12, č. 31 (2001), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Neživá příroda Krkonoš / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 4 (2013), s. 160-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Neživá příroda Prahy a jejího okolí / Kadlecová, Renata, Kovanda, Jiří (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 34, č. 6 (1989), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea / Šimurda, Jakub, Šulák, Miroslav -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 5 (2014), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Ni-Co-(Cu) zrudnenie likvačno-magmatického charakteru v amfibolických gabrách v oblasti Rochoviec a ďalšie perspektívy v Spišsko-gemerskom rudohorí / Ivanov, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 224-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Ni-Mo-PGE bohaté černé břidlice jižní Číny: Předběžné výsledky izotopického studia barytu a karbonátů
Ni-Mo-PGE rich black shales of South China: Preliminary results from the isotope study of related barite and carbonates / Chaoyang, Li, Deng, Hailin, Kříbek, Bohdan, Mingguo, Zeng, Pašava, Jan, Vymazalová, Anna, Žák, Karel -- In: Mineral Exploration and Sustainable Development -- ISBN 90-5966-015-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickel-dominant schreibersite from Vicenice iron / Frýda, Jiří, Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXX -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickelphosphid z vicenického octahedritu. Rietveldovské vypřesnění krystalové struktury syntetického analogu.
Nickelphosphide from the iron meteorite Vicenice (SW Moravia)
Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of a synthetic analogue / Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 67, č. 2003 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nickelphosphide from the Vicenice octahedrite: Rietveld crystal structure refinement of synthetic analogue / Drábek, Milan, 1946-, Skála, Roman -- In: Mineralogical magazine -- ISSN 0026-416X -- Vol. 67, no. 4 (2003), p. 783-792
Zdroj: ČGS (UNM)
Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc? / Kinkor, Jaroslav, Reidinger, Josef -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 114-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier / Hanzel, Vladimír, 1937-, Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 141-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Niekoľko novších údajov o výskytoch zlata v gemeridách / Pecho, Jozef -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 81-85, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)