Listování
od 

Novakopteron, a new Beraunia-like frilled genus from the Silurian of Bohemia (Mollusca, Gastropoda) / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 170, č. 1-4 (2001), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Geys, J. F., Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 24, č. 1 (2003), s. 23-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Novasalenia gen. nov.: a remarkable Late Cenomanian echinoid from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) / Geys, Joris F., Žítt, Jiří -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 24, no. 1 (2003), p. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria / Kabina, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 471-475
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných / Ševčík, Karel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 28-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě / Buday, Tibor, Ďurica, Dušan, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 383-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty) / Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin / Fediuk, František, 1929- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové čeledi gastropodů
Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 27 (1990), s. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie / Slanička, Štefan -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 7-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení) / Mařík, Jan, 1975-, Zavřel, Jan, 1958- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové drahé kameny / Kouřimský, Jiří -- In: O drahých kamenech -- s. 61-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové drahé kameny II / Kouřimský, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 127-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové druhy dendroidních graptolitů z klabavského souvrství českého spodního ordoviku
Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983 / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 99-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)