Listování
od 

Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 6 (2000), s. 2-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky) / Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Příkrovová stavba staroměstské skupiny / Opletal, Mojmír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika / Opletal, Mojmír -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov) / Dašková, Jiřina, Libertín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 130-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně / Budil, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Příliš rychlý svět / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 6 (2008), s. 56-56
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha pro zvídavé učitele / Cílek, Václav -- In: Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis 1 -- s. 35-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příloha: Software pro geotechnické výpočty (Variant.)
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/, - (1996), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách / Košťák, Blahoslav, Novotný, Jan, Rybář, Jan, Stemberk, Josef, Zika, Pavel -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice / Hrádek, Mojmír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis -- Roč. 25, č. 1 (1997), s. 1-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství / Elman, Jiří -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2013), s. 144-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2013), s. 144-148
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek / Žák, Karel, 1957- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 479
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích / Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu / Rejl, Luboš, 1940-, Sedlák, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)