Listování
od 

Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 49-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína / Bíl, Michal, Krejčí, Oldřich, 1958-, Mališka, J. -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko) / Břízová, Eva, Pišút, Peter -- In: Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. Pedologické dni 2012, 18.9.-20.9.2012, Snina, Bratislava. Zborník abstraktov -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín) / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence / Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 71-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby / Kopečný, Václav -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka) / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7, č. jaro (2000), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova / Gebouský, Milan, Novák, Jiří K. -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06 / Havaj, J., Konečný, Petr, Ptáček, Jiří, Šňupárek, Richard, Velička, Vilém, Zeman, Vladislav -- In: Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007 -- S. 45-53
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm) / Bíl, Michal, Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun) / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 131-132
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna / Baldík, Vít, Bubík, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 2 (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech / Bubík, Miroslav, Gilíková, Helena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS / Černý, Jan, Melichar, Rostislav, Otava, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 2012, č. 303 (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras / Černý, Jan, Melichar, Rostislav, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)