Listování
od 

Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení) / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 4 (2002), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice / Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 4 (1993), s. 136-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice / Němec, Jaroslav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním / Koranda, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí / Domácí, Luděk -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 19-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy těžby uranu v České republice / Kříbek, Bohdan -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 5, č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Perspektivy vědeckotechnické revoluce v hospodaření s vodou / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov / Bacsó, Zoltán -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 217-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy vyhledávání nových zdrojů palivoenergetických surovin v ČSSR / Kadlec, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 8 (1988), s. 225-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy výstavby tunelů v rámci modernizace evropské železniční sítě / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu / Árendarik, Jan, Jiránek, Jiří, Štěpánková, Jana -- In: Sborník geologických věd. Technologie, geochemie -- ISSN 0036-5300 -- Roč. 24 (1989), s. 9-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití černého uhlí v České republice / Buchtele, Jaroslav, Němec, J., Osner, Z., Roubíček, V. -- In: Sborník abstraktů -- s. 19
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků / Kratochvíla, Ladislav, Staňková, Leokádie -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 35-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR / Němec, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití hnědých uhlí v ČSSR
Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 21, č. 1-2 (1989), s. 49-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 59-63
Zdroj: ČGS (UNM)