Listování
od 

Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif / Fišera, Milan, 1937-, Štedrá, Veronika, 1965-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 3-4 (2005), p. 95-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- No. 27 (1986), p. 111-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit / Poubová, Eva, Sokol, Adolf -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 21 (1992), s. 67-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of the Osečná intrusion in the Ještěd foothills (Northern Bohemia)
Petrology and Geochemistry of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Němečková, M. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 1 (2003), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif) / Erban, Vojtěch, Holub, František, Míková, Jitka, Mlčoch, Bedřich, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 55, č. 3 (2010), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif) / Erban, Vojtěch, Holub, František, Míková, Jitka, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 55, č. 3 (2010), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Petrology and geochemistry of the upper proterozoic Chvaletice Fe-Mn deposit
Petrology and geochemistry of tonalites from the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif) / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Němečková, M. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 1 (2003), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic / Chlupáčová, M., Dolejš, D., Holub, F. V., Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, E., Seifert, T., Štemprok, M. -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 53, č. 1 (2008), s. 65-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic / Chlupáčová, Marta, Dolejš, David, Holub, František, 1949-, Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Seifert, Thomas, Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 1 (2008), p. 65-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and geochemistry of Varsican dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic / Chlupáčová, Marta, Dolejš, David, Holub, František, Lang, Miloš, Novák, Jiří, Pivec, Edvín, Seifert, Thomas, Štemprok, Miroslav -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 53, č. 1 (2008), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex / Konopásek, Jiří, Králíčková, Simona, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and mineralogy of Libčice gold deposit (Nový Knín)
Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- -, č. 12 /132/ (2003), s. 111-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon, mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 12 (132), p. 111-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 17(119) (2000), s. 57-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 17(119) (2000), p. 57-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrology and ore assemblages of calc-silicate rocks of the Keprník Group in the Silesicum
Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic / Finger, Friedrich, Gerdes, Axel, Hanžl, Pavel, Schitter, Franz, Steyrer, H. P. -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 141 (1996), p. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)