Listování
od 

Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Trybová, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 346-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae / Mergl, Michal, 1959- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 69, no. 1-2 (2013), p. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů / Kolman, Blahoslav Jan, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000 -- - (2001), s. 248-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů / Kolman, Blahoslav Jan, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000 -- s. 248-252
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji / Laufek, František, Rapprich, Vladislav, Škoda, Radek, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 2 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porcelanity na Lounsku / Zelenka, Přemysl -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Porcellanites in the Louny area
Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe / Diedrich, Cajus G. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 129-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy / Hanák, Jaromír, Hrouda, František, Terzijski, Ivajlo -- In: Physics and chemistry of the Earth. Part A -- ISSN 1464-1895 -- Vol. 24 (1999), p. 607-610
Zdroj: ČGS (UNM)
Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide / Borovec, Zdeněk, Waisserová, Eva -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission / Machek, Matěj, Melichar, Rostislav, 1961-, Padjen, Lukáš, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Pore Texture and its Relation to Low Temperature Oxidation of North Bohemia Coals / Černý, Jaroslav, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings ICCS 97 -- s. 357-360
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pores and Cracks Analysis of Carbon-Carbon Composites / Balík, Karel, Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Carbon and Carbonaceous Composite Materials -- s. 364-370
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami / Pivec, Edvín, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova / Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 5 (1995), s. 142-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané / Vodrážka, Radek -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané / Vodrážka, Radek -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Porifera of the Bohemian Cretaceous Basin and aspects of future research.