Listování
od 

Pseudomorfózy tvořené mastkem z Pekla u Haber / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudomorphoses of muscovite and ripidolite after cordierite from the Kaplice Unit Area (Moldanubian, Southern Bohemia)
Pseudomorphs built by talc at Peklo near Habry
Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia / Korbel, Petr, Novák, Milan, 1952-, Odehnal, František -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 10 (1991), s. 473-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů / Moravcová, Hana, Mrázek, Zdeněk, Rybka, Radim, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 415-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudorutile, chrome spinel and pyrope from a pre-quaternary weathering crust of ultramafic rocks
Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons / Chábera, Stanislav, Huber, Karl Heinrich -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Jg. 38, Nr. 1-2 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes / Gotowała, Roman, Piotrowska, Aneta, Wojtulek, Piotr -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 42 (2014), p. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pseudovrstevnatost v granitoidech moldanubického plutonu
PSI vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic / Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Wegmüller, U. -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 10, - (2008)
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Psychedelix gen.n., a problematic cap-shaped mollusc from the Lower Devonian of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Psychodidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (Northern Bohemia, Czech Republic)
P?T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 96, č. 4 (2007), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku / Frýda, Jiří, Vavřín, Ivan -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 73, č. 2 (1998), s. 177-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pt-Pd-As-Te mineralization from the Kunratice and Rožany copper-nickel deposits of Šluknov area
PT podmínky vzniku skarnů a okolních hornin v exokontaktu granitového masívu Bajan Obo - Mongolsko
PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej / Boronichin, Vladimír Alexandrovič, Kamenický, Ladislav, Korikovskij, Sergej Petrovič, Macek, Juraj -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 4 (1987), s. 409-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Pteropod horizons in the Subchert Member of the Menilitic Formation at Velké Němčice (Early Oligocene, Ždánice Unit)
Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1993), s. 59-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ