Listování
od 

Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, 1960-, Hájek, Antonín, 1944-, Holeczy, Daniel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Leichmann, Jaromír, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Sulovský, Petr, 1952-, Zimák, Jiří, 1956-, Žák, Karel, 1957- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování / Dobeš, Petr, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrográdní metamorfóza muskovit-biotitických rul v kaplické jednotce moldanubika jižních Čech a sdružené chemické změny
Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů / Klápová, Helena -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 1-10, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Retrogradnyj metamorfizm granulitov Rychlebskich gor
Retrospective analyses and future predictions of snowmelt-induced acidification: Example from a heavily impacted stream in the Czech Republic / Hruška, Jakub, Kohler, Stephan, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar -- In: Environmental Science & Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 39, č. 9 (2005), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 8 (1986), s. 229-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Rettung der einzigartigen paläontologischen Proben auf den Lokalitäten der Sokolovská uhelná, Rechtsnachfolger, AG
A return to Příbram meteorites from 1959
Return to thermal equilibrium of an intermittently drilled hole: theory and experiment / Štulc, Petr -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 241, č. 1 (1995), s. 35-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Reurbanizace vnitřních měst evropských velkoměst druhého řádu / Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu -- S. 109-114
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků / Ulrych, Jaromír -- In: Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0 -- s. 193-196
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Reussiana, new name replacing Reussia maksimova, 1972 (Trilobita) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 2 (1987), p. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Réva z Burgundska / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 24, č. 23 (2013), s. 37-37
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
"Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 132-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Révaite - non-traditional precious stone from Ostrožská Nová Ves
Revaluation of prognostic sources of mineral raw materials (reconnaissance mineral resources) of the Czech Republic
Revaluation of reconnaissance mineral resources (prognosis) of the Czech Republic