Listování
od 

Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím / Vráblíková, Jaroslava -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace potoka Borová / Havlík, Aleš, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 3 (2001), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace rašeliniště Soumarský most / Zelenková, Eva -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 68-69, 2 s. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla / Just, Tomáš, 1962- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 4 (2009), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků / Just, Tomáš, 1962- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 3 (2009), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace Slupského potoka v Neustupově / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace suchého poldru Čihadla / Karnecki, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 6 (2009), s. 227-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť / Bufková, Ivana, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 10 (2004), s. 301-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově / Just, Tomáš, 1962- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 60, č. 9 (2005), s. 269-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem) / Burda, Jiří, Hroch, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 5-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 5-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část / Čížek, Zdeněk, Doubek, Wolfgang, Kroupa, František, Pichler, Evžen, Předota, Ladislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 2-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vápencových lomů / Sádlo, Jiří, 1958-, Tichý, Lubomír, 1972- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 6 (2001), s. 178-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 105-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodních toků / Bestová, Iva -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 55-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace vodního režimu na výsypkách / Dimitrovský, Konstantin, Jančová, Alena, Kunt, Miroslav, Prošek, Jiří -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí / Hrazdíra, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2007), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)