Listování
od 

Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald / Holzhey, Gerhard -- In: Veröffentlichungen des Naturhistorisches Museum Schleusingen -- ISSN 0863-6338 -- Jg. 21 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Rhyolitic spherulites and their mineralization hosted within the upper marginal facies of Older Oberhof Quartz Porphyry at the location Felsenschlag near Gehlberg/Thuringian Forest
Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch / Némethy, Peter, Pospíšil, Pavol -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 5 (1987), s. 595-600
Zdroj: ČGS (UNM)
Riadenie priestorového priebehu vrtu / Baran, Pavol -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 254-256, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A rich ichnofossil assemblage from the Frasnian (Upper Devonian) deposits at Andoma Hill, Onega Lake, Russia / Ivanov, A., Lukševičs, E., Meškis, S., Mikuláš, Radek, Stinkulis, G., Zupinš, I. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 88, č. 2 (2013), s. 389-400
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils - biology, taphonomy and applications / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 10 (1998), s. 575-576
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi / Beran, M., Běťák, J., Borovička, Jan, Brabec, Marek, Burel, J., Deckerová, H., Dvořák, D., Hofmeister, J., Hošek, J., Kříž, M., Vašutová, Martina -- In: Biodiversity and Conservation -- Roč. 23, č. 8 (2014), s. 2015-2031
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Richtungen der realen, landfristigen Entwicklung des Steinkohlenreviers Ostrava Karviná
Riebeck, Sauer und Sokotra / Fediuk, František, 1929- -- In: GMIT-Geowissenschaftliche Mitteilungen -- ISSN 1616-3921 -- Nr. 19 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Riešenie stacionárnych teplotných polí v nehomogénnych prostrediach pomocou integrálnych rovníc / Hvožďara, Milan -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov / Slivka, František, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 3 (1984), s. 73-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Rietveld refined of the crystal structure of silica phases from the Barringer Crater in Arizona / Skála, Roman -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Vol. 31 (1997), p. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Rietveld refinement of cassiterite: a caveat for meticulous sample preparation / Klementová, Mariana, Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 45, no. 1-2 (2000), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Rietveldovské zpřesnění krystalové struktury fází SiO2 z Barringerova kráteru v Arizoně
Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova / Svobodová, Vlasta -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Rift-related magmatism (Variant.)
Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review / Hovorka, Dušan, Ivan, Peter, Méres, Štefan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 9 (1999), p. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
The right of exploitation on the sea
Rilsko-Rodopský masív / Horáková, Věra, Jahelková, Marie, Klener, Jiří -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 93, č. 2 (1988), s. 136-138, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie) / Krs, Miroslav, 1928- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 233-256
Zdroj: ČGS (UNM)