Listování
od 

Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín / Medveď, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 367-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR / Šinály, Teodor -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 29-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli / Bebej, Juraj, Maťo, Ľuboslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre / Mrázik, Peter -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 181-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov / Knésl, Juraj, Knéslová, Alžbeta -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 283-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva / Berenčík, Matej -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 30-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov / Hochmuth, Zdenko, 1950- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 20 (1982), s. 19-47, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný stav zdrojov minerálnych a termálnych vód Slovenskej republiky / Krahulec, Peter, Melioris, Ladislav, Trnovec, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 261-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty / Borza, Karol, Michalík, Jozef, 1946-, Snopková, Paulína, Svobodová, Marcela, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 179-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Sudden lateral asymmetry and torsional oscillations in the original Tacoma suspension bridge / Malík, Josef -- In: Journal of Sound and Vibration -- Roč. 332, č. 15 (2013), s. 3772-3789
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv / Brinkmann, Roland, Geissler, Wolfram H., Hemmann, A. -- In: GMIT-Geowissenschaftliche Mitteilungen -- ISSN 1616-3921 -- Nr. 14 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
SUDETES 2003 seismic experiment / Brož, Milan, Grad, M., Hegedüs, E., Keller, G. R., Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 47, č. 3 (2003), s. 681-689
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
SUDETES 2003 Seismic Experiment / Brož, Milan, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hegedüs, E., Keller, G. Randy, Špičák, Aleš -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 3 (2003), p. 681-689
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes as a domain of Variscan strike-slip tectonics / Aleksandrowski, Paweł -- In: Igneous Activity and Metamorphic Evolution of the Sudetes Area -- s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe / Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Geological magazine -- ISSN 0016-7568 -- Vol. 134, no. 5 (1997), p. 691-702
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes / Don, Jerzy, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 179, č. 2 (1990), s. 121-127
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen / Kryza, Ryszard, Mazur, Stanisław, Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Vol. 52, no. 8-2 (2004), p. 761-773
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 53 (2007), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
The Sudetic Marginal Fault: a survey of triangular facets and morphometric parametres / Badura, Janusz, Cacoń, Stefan, Kontny, Bernard, Przybylski, Bogusław, Štěpančíková, Petra, Zuchiewicz, Witold -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)